خیاطی تعاون
دوره آموزش مولاژ

در این دوره هنرجو با هنر زیبای کار روی مانکن اعم از مانکن سازی و آماده کردن لباس روی مانکن آشنا میشود.

این دوره پیشرفته عموما برای لباس های پیچیده که آماده کردن آن از طریق الگو امکان پذیر نمیباشد، مورد استفاده قرار میگیرد. بطور مثال میتوان به لباسهای عربی، دراپه های پیچیده و غیره اشاره کرد.


در مورد کلاس های مولاژ به این نکته میتوان اشاره کرد که از اواسط دوره هنرجویان روی مدل های دلخواه کار میکنند و از این طریق میتوانند توانایی های بدست آورده خود را در مرحله اجرا محک بزنند. در پایان این دوره هنرجویان قادر به دریافت دیپلم الگو ساز به روش حجمی از سازمان فنی و حرفه ای میباشند