خیاطی تعاون
دوره آموزش کش و دراپه

این دوره شامل بیش از 90 مدل الگو، برش و دوخت انواع پارچه های کش و دراپه های تخصصی میباشد و در انتهای دوره دیپلم اساس پارچه های کش از سازمان فنی و حرفه ای به هنرجویان اعطا میشود