خیاطی تعاون
دوره آموزش گره

این دوره تخصصی مخصوص هنرجویانی میباشد که به انواع گره در قسمتهای مختلف لباس علاقه مند میباشند.

بیش از 40 مدل الگو، برش و دوخت ، انواع گره و پیچ در این دوره آموزش داده میشود.