کایار هوم
اخبار آموزشگاه خیاطی تعاون

- آخرین دوره کلاس نازک دوزی سال 96:شروع 9 دی، روزهای زوج ساعت 9 الی 12 - آخرین دوره کلاس باکس دوزی (زیر ساز لباس شب و عروس) هفتم و چهاردهم دی ماه 96 - به علت پر شدن زود هنگام کلاس شب و عروس دوره جدید در 28 آذر آغاز خواهد شد. - پیش ثبت نام ترم ضخیم دوزی زمستان آغاز شد - آخرین دوره کت وشلوار مردانه در سال 96 آغاز 15 دی ماه 96 - برگزاری کلاس سایز بندی (الگوهای آماده) نیمه اول دی ماه - پیش ثیت نام کلاس طراحی لباس ترم زمستان 96 آغاز شد - برگزاری کلاس نقاشی روی پارچه نیمه دوم دی ماه