خیاطی تعاون
ارائه الگوهای آماده

این سری الگوها از سایز 36 تا 54 شامل انواع دامن، شلوار، بالاتنه، آستین ساده و کتی و بیش از 40 مدل یقه میباشد.

الگوهای آماده مناسب افرادی میباشد که تا حدی با دوخت آشنایی داشته و خواستار الگوهای پایه آماده میباشند.

این الگوها کاملا بدون پرو میباشند.