خیاطی تعاون
دوره باکس دوزی (زیر ساز لباس شب و عروس):

شامل آموزش:

آماده سازی مانکن به عنوان میز اتو

دامن های زاک پوزن

دامن کلوش از زیر باسن بدون برش

آموزش دوره های به روز و تکنیک های ویژه