خیاطی تعاون
جزوه مولاژ

این جزوه شامل آموزش مانکن سازی، انواع دامن، انواع بالاتنه و انواع آستین میباشد