خیاطی تعاون
دوره نقاشی روی پارچه

سر فصل مطالب آموزشی:

آشنایی با انواع تکنیکهای نقاشی روی پارچه

چاپ ترافارد

چاپ ترانسفر

چاپ باندانا

ابرو بادی

ساخت انواع مهر و شابلون

دکوپاژ

نقاشی باتیک و کار با قلمو

کار با انواع رنگهای پارچه . اکرلیک رنگهای پفکی .گوتا.وموم.......

رنگهای خیس در خیس و خشک در خشک