خیاطی تعاون
کتاب ژورنال شناسی

فهرست این کتاب به شرح زیر میباشد.

کتاب ژورنال شناسی

طریقه اندازه گیری، کت برش دار یقه انگلیسی، آستین دو تکه، کت بدون ساسون سرشانه، کت یقه هفت بدون درز پهلو، یقه ملوانی (خوابیده)، یقه خرگوشی، یقه ب ب، پیراهن مردانه، آستین و مچ پیراهن مردانه، یقه پیراهن مردانه، شومیز پیلی دار، آستین ساده، پیراهن یقه دلبری پشت ایستاده، پیراهن مدل دار( غیر قرینه)، بلوز چپ و راست، بلوز یقه ایستاده چپ و راست، جلیقه مدل چپ و راست تا نیمه، بلوز یقه شلف سر خود، بلوز یقه شلف پیلی دار، یقه شلف جدا سرشانه ایستاده، پیراهن چین یا پیلی در سرشانه، یقه هفت خرگوشی فانتزی، یقه انگلیسی فانتزی، یقه ملوانی و آرشال فانتزی، یقه انگلیسی گرد، بلوز یقه اینگلیسی (دراپه)، یقه انگلیسی ساده ایستاده، یقه حلزونی، آستین رگلان فانتزی، بلوز آستین رگلان (چین دار)،

پیراهن آستین رگلان (کمر کش دار)، پالتو آستین رگلان چهار دکمه، یقه اسکی طرح دار، یقه ب ب، دکلته پیلی دار، بلوز یقه دلبری، دامن تنگ مدل دراپه، بلوز بدون ساسون سرشانه و سه دکمه، آستین پائین کلوش، آستین کلوش، آستین با مچ سرخود، شنل، آستین مدل چپ و راست، آستین چپ دار با مچ بلند، آستین ساده پائین مدل دار، آستین چین دار با کشباف، شلوار جین، بلوز گره در سینه، کت تک دکمه برش دار، پیراهن مدل دار، آستین دو تکه ساده، شنل مدل عبائی، پالتو آستین کیمونو یقه انگلیسی، کت چهار دکمه یقه انگلیسی بلیزر، پیراهن با برش از زیر سینه، اشکالات اندامی و شلوار بارداری.