خیاطی تعاون
کتاب لباس شب و عروس

فهرست این کتاب شامل موارد زیر میباشد.

کتاب لباس شب و عروس:

دامن مدل ماهی، دامن کلوش، دامن پیلی دار، کلوش دور چین، تور دور چین پفی، دامن ترک کلوش دراپه مدل شکسته، کلوش دراپه مدل گل، دامن عروس مدل کوده دار، ژپون، تور آماده کردن الگو برای لباس شب، تاپ دکلته بند دار ساده همراه با دامن کلوش تاپ دکلته کاپ دار از سر شانه، تاپ دکلته کاپ دار از یقه، پیراهن دکلته کاپ دار جدا، پیراهن دکلته پشت گردنی، دکلته مدل رومی دامن مدل ماهی، مدل هالتری، یقه آمریکایی، مدل دراپه پشت دکلته ساده، دراپه پیلی دار، دکلته دراپه با برش عصایی، پشت دراپه دامن والاندار، پیراهن ترک دکلته همراه با نوار دور گردن،

پیراهن زیر سینه برش دار چپ و راست، دکلته بدون بند دامن کلوش دور چین، تاپ دکلته بدون بند، دکلته کاپ دار همراه با آستین، کاپ یکسره تا روی آستین به صورت نوار جدا، پیراهن آستین دار همراه با دامن کلوش پین دار با بندینک، گره روی گردن، پیراهن دکلته همراه با آستین دامن کلوش پیلی دار، تاپ مدل کت کوتاه، دکلته مدل کاسه سوتین، تاپ مدل سوتینی (حلقه ای)، دکلته تا روی آستین از بدن جدا، بلوز گیپور آستین دار همراه با دکلته ساتن، پیراهن ترک دکلته پشت دراپه، تاپ یکسره تا روی آستین پفی، پیراهن ترک همراه با دراپه پیلی دار، دکلته پیلی دار، پیراهن ترک همراه با دراپه چین دار، دکلته بدون بند با چندین برش دامن تور، تاپ دکلته دو تکه روی سینه، مدل هالتری بصورت نوار یقه ایستاده، کاپ یکسره تا روی آستین همراه با نوار دور یقه ایستاده، پیراهن دکلته همراه با حریر آستین کیمونو بدون درز، کیمونو بدون درز(یقه باز)،

تاپ دکلته همراه با تور یقه ایستاده حلقه آستین طرح رگلان، پیراهن کاپ دار تا منطقه برش جدا، دکلته چپ و راست مدل دراپه، چپ و راست، دکلته سینه برش دار با چندین برش، ساخت پارچه، شنل و نکات دوخت.