خیاطی تعاون
کتاب آموزش خلق پارچه

فهرست این کتاب شامل موارد زیر است

زیگزاگ، مارپیچ، چهل گیس، روبان پاپیونی، بافت شطرنجی، چروک دانه دوزی، روبان فری، فرفره پارچه ای، لیویر موزائیکی، لیویر پایه توپایه، گل یاس، چروک مدور مثلثی یا هرمی، بافت الماسی، بافت تیغ ماهی، بافت زیگزاگی، بافت حصیری، تمام چروک فندقی(پفکی)، برجسته کاری شش ضلعی، چروک نخودی، مقرنس، چروک زود پزی یا بن ماری، کار تزئینی

رگه دوزی الماسی، رگه دوزی راه و بیراه، پیلی مشبک، چروک کش ماسوره ای، برجسته دوزی الماسی، پیلی قهر و آشتی، دراپه همراه با چین کش، طرح برجسته روی لباس، چروک رها با آستر و ساتن، کار با تکه پارچه های زائد،چروک چین سوزنی، چروک شکسته اطویی، چروک مرواریدی، چروک دکمه ای برجسته، دوخت سنتی، کلاژ(پولک منجوق، مروارید)، پلیسه منظم و نا منظم و گل پارچه ای.