خیاطی تعاون
دوره طراحی لباس

این دوره شامل کلاس زیر می باشد

ترم اول: آناتومی

انواع فیگور- نیم رخ، تمام رخ و سه رخ انواع فیگورها-دست و پا-صورت و مو- رنگ پوست بدن

ترم دوم:نشست انواع لباس ها

آستین-شلوار-دامن-انواع یقه های مسطح برجسته و نیمه برجسته-انواع چین ها-پلیسه ها-دراپه ها

ترم سوم:رنگ آمیزی

مداو رنگی-ماژیک-مدادرنگی آبرنگی-گواش-آبرنگ-پاستل چرب و خشک-اکولین-گوتا-کنته سفید و مشکی انواع فروشها

ترم چهارم:جنسیت

چرم-جین-مخمل حوله ای-ساتن-تافته-تور-حریر-گیپور-لمه و...

ترم پنجم:خلاقیت

آشنایی با سبک های طراحی لباس-خلاقیت کلاژ و کات اوت