خیاطی تعاون
برنامه کلاس های بهار ۹۸

کلاس نازک دوزی:شروع شنبه 17 فروردین روزهای زوج ساعت 9 تا12

کلاس نازک دوزی:شروع یکشنبه 22 اردیبهشت روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 1 تا 4

کلاس ضخیم دوزی و ژورنال شناسی:شروع شنبه 24 فروردین ساعت 1 تا 4 یک روز در هفته

کلاس ضخیم دوزی و ژورنال شناسی:شروع دوشنبه 26 فروردین ساعت 1 تا 4 یک روز در هفته

کلاس سایزبندی (الگوهای آماده) یکشنبه 8 اردیبهشت ساعت 1 تا 4 یک جلسه

مدرس تمامی دوره ها: خانم زمانی

همراه با مدرك رسمي از سازمان فني حرفه اي كشور

جهت کسب اطلاعات بیشتر و پیش ثبت نام با شماره های آموزشگاه تماس بگیرید

44201881 - 44260592

آخرین مهلت ثبت نام کلاس های فروردین

شنبه 25 اسفند

شروع ثبت نام کلاس های اردیبهشت از 17 فروردین